Apostolicum

Apostolicum - oficyna wydawnicza i drukarnia prowadzona przez pallotynów w Ząbkach koło Warszawy; początkowo działała pod nazwą Pallottinum II.

WikipediaImpressum