Mount Thundergut

中文 Deutsch English Svenska

Mount Thundergut er eit fjell 3 nautiske mil (6 km) nordaust for St. Pauls Mountain i Asgard Range i Victoria Land. Det skildrande namnet vart gjeve av New Zealand Antarctic Place-Names Committee (NZ-APC). Sett frå aust kan ein frå toppen sjå ei særs bratt, kvelvforma trakt, som er utsett for steinras.

WikipediaImpressum