Břidličná (Hrubý Jeseník)

Svenska Polski

Břidličná (Hrubý Jeseník)
Wikipedia

Břidličná hora (německy Schieferhaide) je 1358 m vysoký vrchol jižní části hlavního hřebene Hrubého Jeseníku mezi Pecny a Jelením hřbetem. Svahy vrcholu pokryté sutí jsou výraznou dominantou při pohledu ze Šumperska. Na vrcholu jsou unikátní geomorfologické útvary − kamenné proudy, kamenná moře, kamenné polygony aj. Svahy přilehlé k Jelenímu hřbetu patří ke čtyřem hlavním lavinovým oblastem v Hrubém Jeseníku. Hora leží na území přírodní rezervace Břidličná, vyhlášené v březnu 2008. Většina hory je pokrytá holí s charakteristickou flórou (unikátní populace jalovce obecného), zajímavé rostliny rostou také ve vrcholové suti (vranec jedlový, šicha oboupohlavná). Na holích a sutích hnízdí několik zajímavých druhů ptáků (linduška horská).
Impressum