Chechło (dopływ Wisły)

Chechło (dopływ Wisły)
Wikipedia

Chechło – rzeka, lewy dopływ Wisły o długości 26 km, przebiegający w przeważającej części przez obszar powiatu chrzanowskiego, na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej. Niegdyś od Żarek do ujścia granica pomiędzy Śląskiem, a Małopolską.
Impressum