Chrząstowa

Chrząstowa
Wikipedia

Chrząstowa – rzeka, lewostronny dopływ Szczyrej o długości 36,54 km i powierzchni zlewni 192,79 km².
Impressum