Dolina Gaborowa

Čeština Slovenčina

Dolina Gaborowa
Wikipedia

Dolina Gaborowa (słow. Gáborova dolina) – dolina w słowackich Tatrach Zachodnich stanowiąca górne, wschodnie odgałęzienie Doliny Raczkowej. Jej nazwa pochodzi od węgierskiego imienia Gábor, tj. Gabriel. Od zachodniej strony ograniczona jest zboczami Starorobociańskiego Wierchu (2176 m n.p.m.), od wschodniej masywem Bystrej (2248 m), od północy zaś granią główną Tatr Zachodnich. Jej dnem płynie huczący Gaborowy Potok. W dolnej części porośnięta jest górnoreglowym lasem (rosną w nim limby). Na obrzeżu lasu i kosodrzewiny, na wysokości 1440 m w miejscu, w którym Dolina Gaborowa łączy się z Raczkową (miejsce to nazywane jest Pod Klinem), znajduje się tzw. Koliba pod Klinem (Príbylinský salaš) i skrzyżowanie szlaków turystycznych – Rozdroże pod Klinem (Rázcestie pod Klinom). Wyżej dolinę porasta kosodrzewina, a w górnej części jest ona trawiasta. Dawniej dolina była wypasana aż pod samą grań główną i szczyt Bystrej.
Impressum