Δήμος Ρουαμαγκάνα

中文 English Italiano Català Português

Ο Δήμος Ρουαμαγκάνα είναι ένας δήμος της Ρουάντα. Ανήκει στην Ανατολική Επαρχία. Η πρωτεύουσά της είναι η Ρουαμαγκάνα.

WikipediaImpressum