Ferin Head

中文 Deutsch English Svenska

Ferin Head er eit nes 4 nautiske mil nord for innløpet til Holtedahl Bay, nordvest for Velingrad Peninsula på Graham Coast i Graham Land i Antarktis. Det vart oppdaga av Den franske antarktisekspedisjonen, 1908–10, som frå avstand i Pendleton Strait kartla neset som ei øy, som Jean-Baptiste Charcot kalla opp etter A. Ferin, fransk visekonsul i Ponta Delgada på Asorane. British Graham Land Expedition (BGLE) under Rymill, 1934–37, kartla denne kysten og korrelerte arbeidet sitt med Charcot sitt. Ferin Head vart identifisert av BGLE.

WikipediaImpressum