Hòa Điền (huyện)

Français 中文 Türkçe Deutsch Español English Svenska Русский 한국어 日本語

Hòa Điền (huyện)
Wikipedia

Hòa Điền (Uyghur: خوتەن ناھىيىسى‎, ULY: Xoten Nahiyisi, UPNY: Hotən Nah̡iyisi?) là một huyện của địa khu Hòa Điền, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
Impressum