Nasjonalbiblioteket

Suomi Nederlands Italiano Polski فارسی Deutsch Français Español Dansk English Українська Norsk (Bokmål) 中文 Русский 한국어 Svenska

Nasjonalbiblioteket
Wikipedia

Nasjonalbiblioteket er eit norsk bibliotek som inneheld ein nasjonal kultur- og kunnskapsbase. Som nasjonalbibliotek står det mellom anna for oppfylling av pliktavleveringsloven, som seier at alle dokument laga i Noreg skal avleverast til biblioteket. Dette materialet kan brukast av publikum ved Nasjonalbiblioteket i Oslo.
Impressum