Elektrownia Jądrowa „Warta”

Italiano

Elektrownia Jądrowa „Warta” (EJW) – elektrownia jądrowa planowana w latach 1987–1989 w Klempiczu (obecnie województwo wielkopolskie), jako drugi tego typu obiekt w Polsce (po Elektrowni Jądrowej Żarnowiec). Docelowo miała być wyposażona w cztery reaktory typu WWER-1000/320 o łącznej mocy ok. 4000 MW, każdy o mocy 1000 MWe (brutto). Załoga stała elektrowni miała liczyć 1000 osób. Obszar zabudowań pod elektrownię miał wynosić 60 ha.

WikipediaImpressum