Rateče

Nederlands Deutsch Español Magyar English Română Українська Norsk (Bokmål) Hrvatski Italiano

Rateče
Wikipedia

Rateče so vas v Občini Kranjska Gora. Nahajajo se v zgornjem delu Zgornjesavske doline na dolinskem razvodju med rekama Savo Dolinko in Ziljico, pritokom Drave, tik pred mednarodnim mejnim prehodom z Italijo.
Impressum