Grabenščizna (ežeras)

Polski

Grabenščiznos ežeras (lenk. Jezioro Grabeńszczyzna) – ežeras, Sūduvos aukštumoje, Vakarų Sūduvos aukštumoje, šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, Suvalkų apskrityje ir Bakalariavos valsčiuje. Kranto linijos ilgis – 1,64 km.

WikipediaImpressum