Góra Świętego Wawrzyńca (Kałdus)

Góra Świętego Wawrzyńca - sztucznie usypane wzniesienie na terenie wsi Kałdus, 3 km na południe od Chełmna, będące pozostałością po wczesnośredniowiecznym grodzie.

WikipediaImpressum