Sanxingdui

中文 日本語 Tiếng Việt Deutsch Français Español English Українська Norsk (Bokmål) Русский Català 한국어 Italiano

Sanxingdui
Wikipedia

Sanxingdui (三星堆, Sānxīngduī) är en arkeologisk fyndplats av en bronsålderscivilisation i Sichuanprovinsen i Kina. Civilisationen uppkom från det antika riket Shu och utvecklades ur en cirka 5 000 år gammal neolitisk kultur. Civilisationen hade sin storhetstid parallellt med Shangdynastin (1600–1046 f.Kr.) för att slutligen plötsligt och utan tydlig förklaring gå under ungefär 1200 f.Kr. Civilisationen från Sanxingdui är relativt nyupptäckt. Den betydande delen av allt forskningsunderlag om Sanxingdui kommer ur en upptäckt från 1986 då två offergropar fulla med rituella artefakter hittades. Mest uppseendeväckande av fynden är en stor mängd bronsmasker med ett mycket karakteristiskt utseende. Forskningen försvåras av att inga skriftliga referenser om Sanxingdui har påträffats.
Impressum