Regietówka

Regietówka – potok, lewy dopływ Zdyni o długości 9,9 km i powierzchni zlewni 16,59 km².

WikipediaImpressum