Bžozovų Grondo draustinis

Polski

Bžozovų Grondo draustinis (lenk. Rezerwat przyrody Brzozowy Grąd) – draustinis, esantis Studzeničnės ežero saloje, Augustavo girioje, Augustavo lygumoje šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, Augustavo apskrityje ir Augustavo valsčiuje. Draustinyje saugoma plačialapė klumpaitė, paprastasis žalčialunkis, paprastoji pakalnutė, paprastasis šaltekšnis ir paprastasis putinas.

WikipediaImpressum