Rezerwat przyrody Śnieżycowy Jar

Русский

Rezerwat przyrody Śnieżycowy Jar
Wikipedia

Śnieżycowy Jar – florystyczny rezerwat przyrody założony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1975 roku dla ochrony jednego z nielicznych w Wielkopolsce (i ogółem na niżu polskim) stanowiska śnieżycy wiosennej (Leucojum vernum).
Impressum