Rondo NSZZ „Solidarność” w Zamościu

Rondo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – rondo w Zamościu, które powstało najprawdopodobniej przed 1976 rokiem – ukazane jest na mapie miasta z tego roku. Położone jest na terenie osiedla Karolówka (zachodnia część miasta) i jest częścią Obwodnicy Zachodniej oraz Obwodnicy Śródmiejskiej. Po raz pierwszy nazwę nadano mu 26 czerwca 2006 roku poprzez uchwałę Rady Miejskiej, jako rondo Solidarności. Zapewne miała nawiązywać do związku Solidarność. Obecną nazwę Rada Miejska uchwaliła 28 stycznia 2008 roku (pierwotnie zamierzano obecną nazwę nadać rondu na os. Rataja).

WikipediaImpressum