Rozdroże pod Bulą

Rozdroże pod Bulą
Wikipedia

Rozdroże pod Bulą (słow. Rázcestie pod Homôlkou) – rozdroże szlaków turystycznych w górnej części Doliny Żarskiej w słowackich Tatrach Zachodnich. Położone jest na wysokości 1686 m, nieco poniżej źródeł potoczka zasilającego Smreczankę, po wschodniej stronie podnóży Pośredniego Gronia. Obszar tego rozdroża i górnej części Doliny Żarskiej to wertepy zawalone wantami. Wędrujący tędy w 1866 Węgier József Mihalik tak o nim pisał: Słowaccy mieszkańcy Liptowa, wchodzący tędy jak kozice, nie znajdują żadnych większych trudności we wspinaniu się na te skały. Zdarzyło się raz, że chłopi z Żaru i Smreczan przeszli do Galicji i ukradli tam wołu, a żeby uniknąć wytropienia, owiązali mu nogi i tak go przeprowadzili na ziemię węgierską, gdzie został radośnie zjedzony...
Impressum