Rtyňka

Polski

Rtyňka
Wikipedia

Rtyňka je potok v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji. Je to levostranný přítok řeky Úpy. Délka toku činí 9,1 km. Plocha povodí měří 35,3 km².
Impressum