Nový židovský hřbitov na Olšanech

Français Deutsch English Italiano

Nový židovský hřbitov na Olšanech
Wikipedia

Nový židovský hřbitov na Olšanech, známý též jako Nový židovský hřbitov, tvoří samostatnou část komplexu Olšanských hřbitovů v Praze na Žižkově. Na západě jej ohraničuje ulice Jana Želivského, na jihu ulice Izraelská (novodobý název, původně úsek ulice Nad vodovodem), na severu areál bývalého nákladového nádraží Žižkov. Zaujímá plochu 101 430 m². Svou rozlohou a počtem náhrobků je největším židovským hřbitovem v Česku. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.
Impressum