Älvsnabben

Español English Svenska

Älvsnabben
Wikipedia

Älvsnabben er ei lita øy nær Muskö i øyane sør for Stockholm i Sverige. Namnet syner òg til ei naturleg hamn, som eigentleg heiter Älvsnabbsbassängen, mellom dei fire øyane Älvsnabben, Bjurshagslandet, Kapellön og Gubbholmen. Älvsnabben (då Alæsnap) vart nemnd som ein ankerplass så tidleg som på 1200-talet, då ein del av ei seglrute i mellomalderen, i Kong Valdemars jordebok av kong Valdemar II. Hamna vart òg nytta av Hansaen, som kalla staden Elsnaben. Frå regjeringstida til kong Erik XIV av Sverige, vart han nytta som base for den svenske marinen.
Impressum