Sienica (dopływ Myśli)

Sienica (Dar) – rzeka, prawy dopływ Myśli o długości 18,47 km i powierzchni zlewni 105,66 km².

WikipediaImpressum