Siwe Turnie

Siwe Turnie – skalisty odcinek północnej grani Siwego Zwornika w Tatrach Zachodnich znajdujący się pomiędzy Siwym Zwornikiem a Siwą Przełęczą. Jest to boczna grań odchodząca na północ od grani głównej Tatr, następnie przechodząca w długi grzbiet Ornaku. Siwe Turnie wznoszą się ponad górną częścią Doliny Starorobociańskiej i Doliny Pyszniańskiej (odgałęzienie górnej części Doliny Kościeliskiej). Na ich zboczach w Dolinie Pyszniańskiej znajduje się Siwa Kotlinka z Siwymi Stawkami, a jeszcze niżej Siwe Sady.

WikipediaImpressum