Skwer Powstańców Warszawskich

Skwer Powstańców Warszawskich (Zimpeler Wiese, do 24 III 1948 r. – plac Bohaterów) – położony we Wrocławiu, na osiedlu Sępolno, skwer, stanowiący element miejskiej przestrzeni zielonej. Osiedle, na którym zlokalizowany jest skwer, położone jest na tzw. Wielkiej Wyspie, której obszar objęty jest ochroną indywidualną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego – Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. Skwer zajmuje prostokątny, wydłużony teren o powierzchni 5 ha (4 ha). Stanowi on centralnie położony element charakterystycznego układu urbanistycznego osiedla Sępolno, nawiązującego do czarnego orła dolnośląskiego ("tułów" orła). Samo osiedle projektowane było w nawiązaniu do koncepcji architektonicznej kształtowania zabudowy miejskiej w postaci miasta – ogrodu, a skwer stanowi centralnie położony element tego osiedla, zamknięty na końcach dominującymi budynkami kościoła i szkoły.

WikipediaImpressum