Staników Żleb

Staników Żleb – mała, wąska i głęboko wcięta dolina reglowa w Tatrach Zachodnich, znajdująca się pomiędzy Doliną Małej Łąki a Doliną Kościeliską. Jest najbardziej wysuniętą na wschód odnogą doliny Czarnego Dunajca. Rozdziela wzniesienia Hrubego Regla (1339 m) i Małego Regla (1140 m). Na dużej części ma charakter żlebu. Ma wylot na Nędzówce przy Drodze pod Reglami, górą podchodzi pod Wyżnie Stanikowe Siodło (1271 m), polankę Jaworzynka Miętusia (1271 m) i Czerwony Gronik (1294 m). Jest całkowicie zalesiona. Jej dnem płynie Staników Potok, stanowiący dopływ Antałowskiego Potoku. Nazwa doliny wywodzi się od góralskiego nazwiska Stanik.

WikipediaImpressum