Udgir

Svenska हिन्दी Nederlands English Italiano Bahasa Melayu 中文 Català 日本語

Udgir là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Latur thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.

WikipediaImpressum