Starorobociańska Rówień

Starorobociańska Rówień – dość płaskie, pochyłe dno (ok. 1330–1390 m n.p.m.) górnej części Doliny Starorobociańskiej w Tatrach Zachodnich. Po wschodniej stronie spływa Starorobociański Potok. W zachodnich zboczach znajdują się strome Dudowe Turnie ze żlebami Mała Szczerba i Wielka Szczerba, od strony wschodniej ze stoków Ornaku opadają do Starorobociańskiej Równi żleb Graniczniak i Żleb na Przełęcz. Dawniej rówień wchodziła w skład Hali Stara Robota, stały na niej szałasy i była wypasana. Po zaprzestaniu wypasu i włączeniu tego obszaru do Tatrzańskiego Parku Narodowego zarasta stopniowo lasem.

WikipediaImpressum