Stoki (Litwa)

Lietuvių

Stoki (Litwa)
Wikipedia

Stoki (lit. Stakai) − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki, 1 km na wschód od Paszek, zamieszkana przez 7 ludzi. Przed II wojną światową w Polsce, w powiecie wileńsko-trockim województwa wileńskiego.
Impressum