منطقه رشته‌کوه‌های آبی

Suomi Tiếng Việt 日本語 Español English Русский 한국어 Français 中文 Svenska Čeština Italiano Türkçe

منطقه رشته‌کوه‌های آبی
Wikipedia

پهنه رشته‌کوه‌های آبی در کوه‌های آبی نیو ساوت ولز، استرالیا و در ۱۸۰ کیلومتری سیدنی قرار دارد.این منطقه شامل ۱۰۳۰۰ کیلومتر مناظر جنگلی بر روی فلات‌های شنی واقع است. این منطقه شامل بیابان‌های وسیعی است که اندازه آنها در حدود یک سوم وسعت بلژیک یا دو برابر وسعت برونئی است. این منطقه شامل سطوح طبقاتی ناهموار، صخره‌ای عمیق، دره‌های دست نیافتنی، رودها و دریاچه‌هایی است که زندگی در آنها جریان دارد. گیاهان و حیوانات خاصی که در این منطقه طبیعی زندگی میکنند، مربوط به یک داستان فوق العاده و قدیمی استرالیایی با موضوع تنوع در حیات هستند. این داستان تکامل تدریجی نوعی خاصی از پوشش گیاهی اکالیپتوس استرالیایی و گیاهان و حیوانات وابسته به این پوشش است.
Impressum