Stożek Mały (Beskid Śląski)

Čeština

Stożek Mały (Beskid Śląski)
Wikipedia

Stożek Mały (cz. Malý Stožek, 843 m n.p.m.) – słabo zaznaczające się, bezleśne wzniesienie w Beskidzie Śląskim w głównym grzbiecie Pasma Czantorii, położone między Wielkim Stożkiem a Cieślarem. Od Stożka Małego odchodzi na północny wschód boczne ramię Kobylej. Pod szczytem, tuż na północ od jego kulminacji znajduje się kilka zabudowań osiedla Stożek Mały, należącego administracyjnie do Wisły. Po zachodniej stronie grzbietu łączącego Stożek Mały z Cieślarem, na wys. ok. 800–830 m, kilka zabudowań czeskiego przysiółka Malý Stožek, należącego administracyjnie do Nydku.
Impressum