Straceniec (potok)

Straceniec – potok, lewy dopływ Bystrej o długości 4,74 km i powierzchni zlewni 5,72 km².

WikipediaImpressum