Strachovičky

Polski

Strachovičky
Wikipedia

Strachovičky (něm. Strachwitzthal) jsou vesnice (osada), která je místní částí (základní sídelní jednotkou) obce Velké Kunětice. Je to řadová ves probíhající 0,5 km na západ souběžně s Velkými Kuněticemi podél silnice č. 455.
Impressum