Strużanka

Strużanka
Wikipedia

Strużanka (Strużka) – struga, prawy dopływ Iłżanki o długości 17,63 km i powierzchni zlewni 61,99 km².
Impressum