Stříbrný vrch (prírodná pamiatka, okres Česká Lípa)

Čeština Polski

Stříbrný vrch (prírodná pamiatka, okres Česká Lípa)
Wikipedia

Stříbrný vrch je prírodná pamiatka na území Ralskej pahorkatiny nachádzajúca sa na rovnomennom vrchu v juhozápadnej časti okresu Česká Lípa. Maloplošná chránená prírodná pamiatka na území CHKO Kokořínsko je tvorená skalnými útvarmi a chránená je kvôli výskytu drobných vzácnych živočíchov.
Impressum