Synagoga v Žatci

Deutsch Polski

Synagoga v Žatci
Wikipedia

Synagoga v Žatci stojí v severní části města Žatec v Dlouhé ulici čp. 2407 nedaleko Chelčického náměstí. Jde o druhou největší synagogu v Čechách (hned po Velké plzeňské synagoze), která byla v letech 1871 až 1872 postavena v maurském stylu podle plánů architekta Johanna Staňka (postavil také synagogu v Lounech. Slavnostní otevření proběhlo 18. března 1872 pod vedením rabína Dr. Abrahama Franka.
Impressum