Szaniec FS-22

Szaniec FS-22 w Krakowie powstał w latach 1855-56. W 1888 r. zmodernizowany i połączony z szańcem FS-21 wałem ziemnym. W latach 1940-44 stał się miejscem masowych egzekucji więźniów obozu pracy w Płaszowie. Uszkodzony przy pracach ekshumacyjnych w 1946 r. Znacznie zniekształcony w trakcie budowy Pomnika Ofiar Faszyzmu w 1964 r. Do dnia dzisiejszego zachowały się pozostałości obwałowań oraz sucha kuta w skale fosa. Przy dokładniejszej obserwacji da się odnaleźć resztki wału łączącego z szańcem FS-21.

WikipediaImpressum