Szkaradny Żleb

Szkaradny Żleb
Wikipedia

Szkaradny Żleb (słow. Škaredý žľab) – lewoboczne, wcinające się w masyw Krywania odgałęzienie Doliny Koprowej w słowackich Tatrach Wysokich. W górnej części jest to żleb opadający w północno-zachodnim kierunku pomiędzy żebrem Garbu Krywania a boczną, zachodnią granią Wyżniej Przehyby. Ma północne odgałęzienie wchodzące pomiędzy to żebro a grań Małej Krywańskiej Baszty. W dolnej części, poniżej miejsca połączenia się tych odgałęzień przechodzi w dolinkę. Żlebem w zimie schodzą lawiny, doliną spływa potok Szkaradna Woda.
Impressum