Sąpólna

English

Sąpólna
Wikipedia

Sąpólna – rzeka w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, płynąca po Równinie Nowogardzkiej; lewobrzeżny dopływ rzeki Uklei. Długość cieku wynosi 60,08 km, a powierzchnia zlewni 87,7 km².
Impressum