Słomka (dopływ Mszanki)

Słomka – potok, prawy dopływ Mszanki o długości 7,7 km i powierzchni zlewni 14,8 km².

WikipediaImpressum