Słomka (dopływ Dunajca)

Słomka (dopływ Dunajca)
Wikipedia

Słomka – potok lewy dopływ Dunajca o długości 25,3 km i powierzchni zlewni 69,9 km².
Impressum