Słopica (dopływ Drawy koło Konotopu)

Słopica (Młynnik) – rzeka, lewy dopływ Drawy, o długości 15,55 km i powierzchni zlewni 103,25 km².

WikipediaImpressum