Tatarów (wzniesienie)

Tatarów (710 m) – wzniesienie w Gorcach, znajdujące się w grzbiecie, który od Barda (948 m) poprzez Maciejową (815 m) i Tatarów w północno-zachodnim kierunku opada do Rabki Zdrój. Grzbiet ten oddziela dolinę Poniczanki od doliny Słonki (obydwie są dopływami Raby). Stoki południowo-zachodnie opadają do doliny Poniczanki, stoki północne do doliny Potoku Gorzkiego (dopływ Poniczanki), północno-wschodnie do doliny Słonki. Są częściowo zalesione, znaczną część stoków pokrywają pola uprawne miejscowości, nad którymi wznosi się Tatarów: Rabka-Zdrój i Ponice. Dolna część tych stoków należy już do Kotliny Rabczańskiej, która sięga do wysokości około 500-600 m n.p.m.

WikipediaImpressum