Letuš

Nederlands Polski English Українська Hrvatski Română

Letuš
Wikipedia

Letúš je gručasto naselje med Spodnjo in Zgornjo Savinjsko dolino. Skozenj teče reka Savinja, zaradi česar ga zaznamuje tudi kamnit most čez reko. Z 853 prebivalci je največje naselje v občini Braslovče. V Letušu je tudi podružnična osnovna šolo in zelo aktivno Kulturno društvo Letuš. V Letušu na desnem bregu Savinje se pričenja planinska pot na Dobrovlje.
Impressum