Tomanowy Grzbiet

Tomanowy Grzbiet
Wikipedia

Tomanowy Grzbiet – grzbiet górski w Tatrach Zachodnich, znajdujący się na zachodnich zboczach Ciemniaka. Wyrasta z Wysokiego Grzbietu około 300 m poniżej szczytu Ciemniaka. Początkowo jest tylko mało wyraźną grzędą, która opada w południowo-zachodnim kierunku, ale wkrótce zmienia kierunek na zachodni i staje się wyraźnym grzbietem. Tomanowy Grzbiet opada poprzez Kazalnicę (ok. 1760 m), Tomanowy Przechód (ok. 1740 m) i Niedźwiedzia (ok. 1660 m) do Wolarskiego Przechodu (ok. 1490 m). Jest górną częścią długiego grzbietu, który oddziela Dolinę Tomanową od Wąwozu Kraków. Dolną kontynuacją tego grzbietu poniżej Wolarskiego Przechodu jest Żar i Gubalec, a grzbiet kończy się Skałą Pisaną w Dolinie Kościeliskiej.
Impressum