Tomanowy Potok

Tomanowy Potok, dokładniej Tomanowy Potok Polski – jeden z głównych dopływów Kościeliskiego Potoku w Tatrach Zachodnich, zbierający wodę z Doliny Tomanowej. W górnej części doliny brak powierzchniowych cieków wodnych, niewielkie wycieki pojawiają się tylko w Kamienistym Żlebie i Czerwonym Żlebie. Właściwe źródła Tomanowego Potoku znajdują się na wysokości 1405 m w morenach Doliny Suchej Tomanowej, poniżej jednak potok gubi wodę w przepuszczalnym podłożu. Stały potok, płynący nawet podczas najbardziej suchych lat, pojawia się dopiero poniżej Niżniej Polany Tomanowej, po zasileniu dopływem spod Nadspadów. Dopływami Tomanowego Potoku są potoki wypływające z dolin spod grani głównej Tatr. Prawdopodobnie zasilany jest też podziemnymi przeciekami z Smreczyńskiego Stawu. Brak natomiast dopływów prawostronnych z krasowych obszarów. W rejonie Polany Smytniej, na wysokości 1075 m, w miejscu o współrzędnych 49°13′53,8″N 19°51′27,7″E/49,231611 19,857694 uchodzi do Pyszniańskiego Potoku.

WikipediaImpressum