Trojanówka (rzeka)

Trojanówka – rzeka, dopływ Prosny, dolny bieg Cieni, na Wysoczyźnie Kaliskiej. Powierzchnia dorzecza wynosi 476,1 km².

WikipediaImpressum