Twarda Ściana

Twarda Ściana – zbudowana ze skał wapiennych środkowa część ścian Twardej Galerii w polskich Tatrach Zachodnich. Od sąsiadujących na północy Harnasiowych Czub (Dziurawych Turni) oddzielona jest Ślepym Żlebem, od Ratusza Mułowego i Mułowego Progu oddziela ją szeroka depresja Twardych Spadów.

WikipediaImpressum