Twarde Spady

Twarde Spady – wielka depresja w Twardej Galerii w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w niej pomiędzy wypukłościami Kazalnicy Miętusiej (ok. 1805 m) i Twardej Ściany (ok. 1740 m). Granica z Twardą Ścianą znajdującą się po północnej stronie (patrząc z dołu po prawej) jest wyraźna, tworzy ją jaskinia Zielone Kominy. Natomiast przejście między urwiskami Twardych Spadów a Kazalnicą Miętusią (po południowej stronie, patrząc z dołu po lewej) jest stopniowe i precyzyjne ustalenie granicy jest niemożliwe. Twarde Spady opadają do kotła lodowcowego Wielkiej Świstówki, a ich podnóże znajduje się na wysokości około 1500 m n.p.m. Z góry (z Twardego Upłazu) widoczna jest tylko górna, trawiasta krawędź Twardych Spadów. Z piargów Wielkiej Świstówki natomiast jest to wielkie urwisko o wysokości prawie 300 m.

WikipediaImpressum